คาถาโพธิบาท (คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)

คาถาโพธิบาท (คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ) 

1. บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

2. อาคะเนยรัสมิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนยรัสมิง พระธัมเมตัง อาคะเนยรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

3. ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

4. หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง หรดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

5. ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

6. พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

7. อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

8. อิสาณรัสมิง พระพุทธะคุณัง อิสาณรัสมิง พระธัมเมตัง อิสาณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

9. ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

10. อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

คำแปล

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง แปลว่า ขอพระคุณพระพุทธเจ้า จงมาปกป้องคุ้มครองในทิศบูรพา ทิศอื่นก็แปลเหมือนกันหมด บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย แปลว่า ขอให้ทุกข์ โรค ภัย จงสูญหายไป สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย ขอให้ทุกข์ทั้งปวง โศกทั้งปวง โรคทั้งปวง ภัยทั้งปวง เคราะห์หามยามร้าย เสนียดจัญไร ทั้งปวง จงสูญหายไป สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ขอให้ทรัพย์ทั้งปวง ลาภทั้งปวง จงเกิดแก่ข้าพเจ้า รักขันตุ สุรักขันตุ ขออานุภาพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์ทั้งปวง จงมาปกปักรักษาด้วยเถิด ฯ คาถาโพธิบาทคือ พระคาถาป้องกันภัย โดยการสวดระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไปในทิศต่างๆ ขออานุภาพของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ขจัด โรคภัย ทุกข์ และเคราะห์ทั้งหลาย บางแห่งมีเรียกว่า คาถาป้องกันภัยสิบทิศ และบางแห่งเรียกว่า คาถาสะเดาะเคราะห์ ก็มี เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่างๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน ใช้ได้ผลดีนักแล คาถาโพธิบาทคือ พระคาถาป้องกันภัย โดยการสวดระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไปในทิศต่างๆ ขออานุภาพของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ขจัด โรคภัย ทุกข์ และเคราะห์ทั้งหลาย บางแห่งมีเรียกว่า คาถาป้องกันภัยสิบทิศ และบางแห่งเรียกว่า คาถาสะเดาะเคราะห์ ก็มี เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่างๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน ใช้ได้ผลดีนักแล

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s